top of page

Gaan de verhalen van jullie kind van de hak op de tak? Hebben ze het gevoel dat iets mis is met ze? Zie je het zelfvertrouwen achter gaan?
 
Je kind is niet dom en er is niks mis met ze. Ze hebben een andere manier van denken. Het schoolsysteem is niet gemaakt voor deze andere manier van denken en komt de nadruk te liggen op het 'probleem', de moeite met lezen en schrijven. De kwaliteiten van dyslexie worden niet gezien of niet (h)erkent. Als ouder kan je hier een hele belangrijke rol in spelen. 
Het begrijpen van dyslexie, je kind ondersteunen en het aanmoedigen van het gebruik van de talenten. 


Lees hieronder wat er zoal anders is aan het dyslectisch brein. En weet dat je altijd vrijblijvend contact kan opnemen met mij. 

DYSLEXIE

_MG_3148.jpg

RECHTER HERSENHELFT

Dyslectici hebben een dominant rechter hersenhelft. Dat is de kant die verantwoordelijk is voor het visuele, emotionele, voor muziek, ritme, ruimtelijke inschatting, overzien van het geheel en humor. 
De linker hersenhelft is verantwoordelijk voor de verwerking van taal, woordkennis, volgorde, details, getallen en routines. 

Als je bovenstaande verschillen leest kan je al een inschatting maken waar dyslectici moeite mee hebben en waar dyslectici van nature in uitblinken.

Het brein van dyslectici zit letterlijk anders in elkaar. De verbindingen in het brein zijn langer waardoor patroon herkenning en het geheel overzien van nature gemakkelijk gaat.
 

CONCEPT VS. LIJNDENKEN

Conceptdenkers
Dyslectici denken in concepten. Dat ziet er een beetje uit als afbeelding A. We leggen makkelijke verbanden tussen dingen die net perse wat met elkaar te maken lijken te hebben voor lijndenkers.
We leggen snel verbanden en associeren makkelijk. Daardoor kunnen we goed het geheel overzien, problemen herkennen en zien snel een praktische oplossing voor dat probleem. 
Het nadeel van concept denken is dat we ook op die manier communiceren met lijndenkers. En dat zorgt voor problemen omdat lijndenkers het niet kunnen volgen. Het kan lijken of we van de hak op de tak gaan en vreemde verbanden leggen of afdwalen. 

Lijndenkers
Lijndenkers denken zoals in afbeelding B. Van a naar b naar c enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat lijndenkers makkelijk de details kunnen zien, heel routinematig kunnen werken en een volgorde goed kunnen vasthouden. 
Lijndenkers communiceren ook in deze denkstijl en dat zorgt ervoor dat conceptdenkers wel eens kunnen afhaken in een gesprek. Ze haken af doordat ze allerlei dingen associeren met wat de lijndenker vertelt. Daarnaast kunnen ze overkomen als 'Pietje precies' en langdradig. 

conceptlijn.jpg

A.

B.

I_know_06.jpg

HERSENBALK

Corpus Callosum

Over de Corpus Callosum, ook wel de hersenbalk, is de hypothese vanuit de wetenschap dat daar een groot deel van de problemen vandaan komen bij dyslectici. Daar zou namelijk een verstoring in zitten waardoor de linker en rechter hersenhelft niet goed met elkaar communiceren. Dit is vooral terug te zien bij het leren van taal bij dyslectici. Het leren begint in het rechter deel, het visuele deel. Omdat dyslectici een dominant rechter deel hebben leren ze over het algemeen makkelijk nieuwe dingen. Zodat dat is geleerd zou de informatie naar de linker hersenhelft geschreven moeten worden om het in het routinematige deel van de linker hersenhelft neer te zetten. Maar dit gaan heel moeizaam. Daardoor kan het zijn dat een dyslecticus de informatie snel vergeet. Voornamelijk met taal.
Om mijzelf als voorbeeld te gebruiken. Op de basisschool had ik elk jaar remedial teaching en leerde ik steeds beter lezen er schrijven. Na de zomervakantie ging ik weer terug en leek het voor mij alsof alles wat ik had geleerd het jaar daarvoor nieuw was voor mij. Dit zelfde gebeurde ook met talen zoals Engels, Frans, Duits en Nederlands. De regels omtrent d's en t's blijven simpel weg niet hangen. 

bottom of page